Reductie van emissie naar de lucht

Cleantech consult analyseert processen en zoekt samen met u naar optimalisatie hiervan. Op basis van deze analyse wordt de beste emissiebeperkende techniek geselecteerd. Hierbij komen alle relevante procesgeïntegreerde en nageschakelde technieken aan de orde.

De rapportage van kosten en reductierendement helpt u bij:

*De interne besluitvorming en overleg met interne stakeholders

*Overleg met bevoegd gezag

Met deze voorbereiding wordt de beste oplossing bereikt.

Cleantech consult - chemical industry
Bel ons
Google map