OVER ONS

Mijn dienstverlening richt zich op het verminderen van emissies naar de lucht. In elke fase van uw project (van vergunning aanvraag, conceptueel ontwerp tot en met implementatie en operatie) kan ik u ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes.

Mijn ervaring betreft voornamelijk tankopslag en industriële processen (chemie/olie & gas / voedingsmiddelen).

Veel projecten worden gedreven door strengere milieu eisen en leiden tot het toepassen van de beste beschikbare technologieën (IPPC en IED), maar ik word ook enthousiast van het streven naar en duurzamer productie proces vanuit eigen beleid van bedrijven.

De eisen die aan emissies worden gesteld vanuit het Activiteitenbesluit kunnen samen met u worden bepaald en vertaald naar een procesontwerp.

Voordat een oplossing gekozen wordt is het verstandig om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Door een gedegen haalbaarheidsstudie kan weloverwogen de juiste technologie geselecteerd worden. Cleantech consult kan dit geheel voor u verzorgen of daar waar nodig assisteren.

cleantech consult over ons 1
cleantech-consult---over-ons-foto-1

C.V. Eric de Jonge

Tijdens mijn HTS opleiding procestechnologie raakte ik geïnteresseerd in de milieutechnologie

Tijdens mijn HTS opleiding procestechnologie raakte ik geïnteresseerd in de milieutechnologie en heb dit vak ook gekozen als afstudeer richting.

In 1996 begon ik als project engineer in de chemische industrie bij JGC Dordtse engineering maar ik zocht uiteindelijk toch een baan waar ik een positieve bijdrage aan het milieu kon leveren. Dit vond ik bij Koninklijke Haskoning Nijmegen en daar heb ik van 2000 tot 2015 als consultant milieutechnologie voor veel verschillende industrieën gewerkt, leuke projecten gedaan en een brede ervaring opgedaan. Voorbeelden van projecten zijn:

 • Projectmanager verbetering dampverwerking en aansluiten van 11 drijvend dak opslagtanks op een olie terminal
 • Analyse toepassing IPPC en BAT bij de productie van broom uit de dode zee in Israël
 • Selectie emissiebeperkende techniek en aanvraag milieuvergunning voor anodebakovens in Vlissingen
 • Technische vergelijking emissiebeperkende technieken bij ontgassen van schepen (opdracht van de Europese chemische branche vereniging CEFIC)
 • Haalbaarheidsstudies voor edelmetaal recycling, benzine en olie terminals en verfproductie
 • Advisering IPPC implementatie voor diverse olieterminals en anodebakovens
 • Opstellen CO2 monitoringprotocollen voor CO2-emissiehandel voor de energie industrie
 • Procesveiligheidsstudies voor Shell Pernis, Shell Moerdijk en Shell Wesseling Werk
 • Technische ondersteuning bij de sloop van de zwavelzuurfabriek van AKZO in Amsterdam
 • Diverse energiebesparingsonderzoeken voor olie- en chemie-terminals, industriële textielreiniging, anodebakovens en fijn chemicaliënproductie.
 • Milieueffectbeoordelingen en vergunningaanvragen voor huishoudelijk afval- en slibverbranding

Sinds 2015 ontwikkel ik als zelfstandig ondernemer de markt in de Benelux voor twee leveranciers van emissie beperkende systemen (CTP en CTP Dumag). Hierbij ben ik met name in het voortraject samen met de klant bezig om het probleem scherp te definiëren en een passende oplossing uit te werken. Daarna ben ik ook nauw betrokken bij de operationele fase en het onderhoud van de geleverde installaties.

Sinds 2017 ben ik ook beschikbaar als onafhankelijk adviseur voor beperking van emissies naar de lucht of andere interessante milieu projecten.

CTC adviseert u bij de optimalisatie van bestaande processen, waarbij alle beschikbare proces geïntegreerde- en na geschakelde technieken aan de orde komen. De rapportage hiervan, inclusief investering, bedrijfskosten en reductierendement, helpt u bij de besluitvorming en kan dienst doen bij overleg met bevoegd gezag om te komen tot de beste en meest verantwoorde keuze.

Cleantech = any technology that is environmentally frandlier than a comparable existing technolgy

Bel ons
Google map