Privacy Policy:

Cleantech Consult respecteert uw recht op privacy. Hieronder wordt uiteengezet welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen en hoe wij deze gegevens zouden kunnen gebruiken. Ook andere belangrijke onderwerpen omtrent uw privacy worden beschreven.

Verzamelen van informatie:

Cleantech Consult zal enkel die persoonsgegevens verzamelen (zoals functie, titel, naam van het bedrijf, adres, telefoonnummer of e-mailadres) die u vrijwillig via onze website of e-mail correspondentie verstrekt. Daarnaast wordt algemene informatie verzameld zoals het type browser dat u gebruikt, de bestanden die u opvraagt, en de domeinnaam en het land van waaruit u informatie opvraagt om onze website te verbeteren en tegemoet te komen aan uw wensen.

Gebruik van informatie:

Voordat wij persoonsgegevens verzamelen, zullen wij een verklaring geven over het mogelijk gebruik van deze gegevens. De persoonsgegevens die u aan Cleantech Consult verstrekt, zal worden gebruikt om uw vragen te beantwoorden, om u de gevraagde informatie over Cleantech Consult producten of diensten te bezorgen of uw opdrachten bij Cleantech Consult uit te voeren. Cleantech Consult kan daarbij gebruik maken van derden voor het verzamelen, opvolgen en verwerken van uw persoonsgegevens. Indien u uw persoonsgegevens aan Cleantech Consult heeft verstrekt en u wenst dat deze gegevens worden verwijderd of gewijzigd, wordt u verzocht contact met ons op te nemen. Wij zullen alle redelijke inspanningen doen om aan uw verzoek gevolg te geven.

Andere belangrijke informatie:

De website kan links naar andere websites bevatten. Wij aanvaarden op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacy beleid van deze sites. Bovendien kunnen sommige van onze website pagina’s ‘cookies’ bevatten. Dit zijn gegevens die naar uw webbrowser gestuurd kunnen worden en op uw computer opgeslagen worden. Dit laat toe dat onze server u ‘herkent’ als u in de toekomst onze website opnieuw bezoekt. De meeste webbrowsers kunnen worden geconfigureerd opdat zij geen ‘cookies’ accepteren of waarschuwen indien een cookie naar u wordt verstuurd.

Het kan noodzakelijk zijn – indien wettelijk vereist of door een gerechtelijk onderzoek of overheidsonderzoek – dat uw persoonsgegevens worden vrijgegeven.

Op deze website maken wij gebruik van de plugin Yoast, Yoast zorgt voor betere vindbaarheid van onze website in Google.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cleantech Consult neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via eric@cleantech-consult.com

Cleantech Consult behoudt zich het recht voor om deze privacy richtlijnen op elk moment te wijzigen. Wij zullen deze aanpassingen onmiddellijk op deze webpagina’s weergeven.

Bel ons
Google map